คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

ผลงานการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ขนาด 10,000 ANSI Lumen ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-PU2010B  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน