Activeboard ยี่ห้อ VERTEX

Activeboard ยี่ห้อ VERTEX

Quick Overview

กระดานอิเลคทรอนิคส์ รุ่น Active Board OT-080RL ขนาด 80"
IR Technology แบบ Multi Touch รองรับการสัมผัสพร้อมกัน 2 คน Pen & Finger 
มีฟังก์ชั่น Export ไฟล์ format ของ .PPT, .DOC, .XLS, .PDF, .JPEG
มีฟังก์ชั่นแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์สำหรับภาษาอังกฤษ ได้
มีฟังก์ชั่น Spot Light เพื่อบังหน้าจอคำตอบ สามารถเลือกรูปแบบวงกลม หรือสี่เหลื่ยม
มีฟังก์ชั่น พื้นฐานมากกว่า 40 คำสั่ง สามารถเลือกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้
มีฟังก์ชั่น รูปแบบ เครื่อง สำหรับช่วยสอน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ISO9001:2008, CE, IEC 60950

Special Features

กระดานอิเลคทรอนิคส์ รุ่น Active Board OT-080RL ขนาด 80
IR Technology แบบ Multi Touch รองรับการสัมผัสพร้อมกัน 2 คน Pen & Finger 
มีฟังก์ชั่น Export ไฟล์ format ของ .PPT, .DOC, .XLS, .PDF, .JPEG
มีฟังก์ชั่นแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์สำหรับภาษาอังกฤษ ได้
มีฟังก์ชั่น Spot Light เพื่อบังหน้าจอคำตอบ สามารถเลือกรูปแบบวงกลม หรือสี่เหลื่ยม
มีฟังก์ชั่น พื้นฐานมากกว่า 40 คำสั่ง สามารถเลือกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้
มีฟังก์ชั่น รูปแบบ เครื่อง สำหรับช่วยสอน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ISO9001:2008, CE, IEC 60950