คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

ผลงานการติดตั้งจอรับภาพมือดึง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

จอรับภาพมือดึงขนาด 120 นิ้ว ยี่ห้อ VERTEX