VERTEX D-1320H

VERTEX D-1320H

1. 1/2" CMOS SenSER

2. ความละเอียด 5,000,000 Pixels

3. อัตราการเคลื่อนไหวภาพ 30 fps

4. ขยายภาพ (Zoom) 330 เท่า (22x Optical + 15 Digital)

5. การบันทึกภาพในตัวเครื่องได้ 32 ภาพ

 

 

รับประกัน ตัวเครื่อง 1 ปี 

ราคา 17,900 บาท

 

*หมายเหตุ สเปคภาษาไทยติดต่อ บริษัทฯ

มีช่องสัญญาณ ดังนี้

 

 ช่องรับสัญญาณ

   RGB Input (VGA) x 2 พร้อมปุ่มสามารถเลือกสลับสัญญาณ Input ได้

   Video Input x 1

   S-Video Input x 1

   Audio Input x 3

   Microphone x 1

 ช่องจ่ายสัญญาณ

   RGB Output (VGA) x 2

   Video Output x 1

   S-Video Output x 1

   Audio Output x 1

   HDMI Output x 1

 ช่องเชื่อมต่อสัญญาณ PC

   RS-232 x 1

   USB x 1

 

 ระบบไฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้า

   DC12V/2A (Adapter สามารถใช้กับไฟฟ้า 100=240V 50/60Hz)

 ขนาดเครื่อง น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม