บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผลงานการติดตั้งไมค์ประชุมพร้อมเครื่องเสียง ไปรษญีย์ไทย 

ไมค์ประชุมยี่ห้อ HONIC รุ่น MT-600 Series