ห้องประชุม ท่าอากาศยานดอนเมือง

ห้องประชุม ท่าอากาศยานดอนเมือง

ติดตั้งไมค์ประชุมพร้อมเครื่องเสียง