ติดตั้งโปเจคเตอร์ คณะ ITC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตั้งโปเจคเตอร์ คณะ ITC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตั้งโปเจคเตอร์ PANASONIC รุ่น PT-EX620 จำนวน 3 เครื่อง