ติดตั้งโปรเจคเตอร์ คณะ ITC มหาวิทยาลัย นิด้า

ติดตั้งโปรเจคเตอร์ คณะ ITC มหาวิทยาลัย นิด้า

ติดตั้งโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น MC371X จำนวน 10 เครื่อง