ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมท่าอากาศยานไทย จำนวน 6 ห้อง

ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมท่าอากาศยานไทย จำนวน 6 ห้อง

ชุดไมค์ประชุม BOSCH CCS1000D จำนวน 108 ตัว พร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบภาพ

 

-ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมืองชั้น 4

-ห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง

-ห้องประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากศยานดอนเมือง

-ห้องประชุม Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

-ห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน (ฝปข.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

-ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (ศปฟ.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง