ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุม อาคาร 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุม อาคาร 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์