ซื้อพร้อมติดตั้งไมโครโฟนชุดประชุมประจำห้องประชุม ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ซื้อพร้อมติดตั้งไมโครโฟนชุดประชุมประจำห้องประชุม ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่