ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์