ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคาร1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคาร1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้อง