คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

ผลงานการติดตั้งจอรับภาพมอเตอร์ขนาด 300 นิ้ว จำนวน 2 จอ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 300 นิ้ว ยี่ห้อ VERTEX