คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

ผลงานการติดตั้ง LED FULL COLOR DISPLAY INDOOR P3.9 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

LED FULL COLOR DISPLAY INDOOR P3.9 ขนาด 4.0 x 1.5 เมตร ยี่ห้อ LED BIG